Spis treści

Badanie dla celów sanitarno – epidemiologicznych – kiedy i dla kogo?

Badania wykonywane są u osób, które pracują na stanowiskach związanych z:

  • wytwarzaniem,
  • pakowaniem,
  • dystrybucją lub przechowywaniem nieopakowanej żywności i wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz leków doustnych.

Niezbędne są również w przypadku osób zajmujących się przygotowaniem i wydawaniem posiłków, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz leków, a także myciem naczyń i pojemników przeznaczonych na żywność, wodę lub leki.

Badanie przeprowadza się u osób:

  • podejmujących lub wykonujących prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby oraz
  • osób uczących się, które wykonują prace, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia.

Zagadnienia dotyczące badań lekarskich osób wykonujących pracę, szczegóły wypełniania i wydawania skierowań oraz orzeczeń poznasz po lekturze E-BOOKA i szkolenia „Co kadrowa powinna wiedzieć o badaniach lekarskich?”.

lekarz, pacjent, badania sanitarno-epidemiologiczne

Czy nadal obowiązuje książeczka sanepidowska?

W dniu 31 grudnia 2008 r. weszła w życie ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, gdzie w art. 7 wprowadzono następujący zapis:

Art. 7.
1. Badania lekarskie u osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 i ust. 2a, przeprowadzają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2527) lub lekarze wykonujący zadania służby medycyny pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.́. U. z 2022 r. poz. 437).
2. Lekarze, o których mowa w ust. 1, wydają oraz przekazują osobie badanej, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5, i ust. 2a oraz pracodawcy albo osobie zlecającej wykonanie prac orzeczenie lekarskie:
1)   o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu, których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby;
2) o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy wykonywaniu, których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Zamiast wpisu do papierowej książeczki potrzebnej do podjęcia pracy związanej z ryzykiem zakażenia np. w gastronomii, lekarz wydaje teraz orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne.

Książeczka „sanepidowska” straciła ważność w 2008 roku i od 1 stycznia 2009 roku została zastąpiona orzeczeniem lekarskim. Niemniej, wielu pracodawców nadal wymaga od pracowników książeczek. Książeczki wydane przed 1.01.2009 zachowują swoją ważność.

Miejsce przechowywania orzeczenia do celów sanitarno – epodemiologicznych i książeczki?

Gdzie wpinać orzeczenie lub książeczkę?

Kopię orzeczenia lekarskiego dla celów sanitarno-epidemiologicznych należy przechowywać w aktach osobowych pracowników.

O miejscu przechowywania tego orzeczenia stanowi art. 59 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Art. 59.
2. Osoba pracująca w styczności z żywnością powinna uzyskać określone przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno- epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.
(…)
4. Podmiot działający na rynku spożywczym jest obowiązany przechowywać w aktach osobowych orzeczenia lekarskie i dokumentację, o których mowa w ust. 2 i 3, oraz udostępniać je na żądanie organów urzędowej kontroli żywności.
5. Kopie orzeczenia lekarskiego oraz dokumentacji, o których mowa w ust. 2 i 3, znajdują się w miejscu wykonywania pracy przez osobę, której dotyczy to orzeczenie lub dokumentacja.

Okres ważności badania sanitarno – epodemiologicznego

Przepisy nie regulują okresu ważności badania sanitarno-epidemiologicznego.

Decyzję wydaje lekarz na podstawie posiadanej wiedzy medycznej oraz po uzyskaniu informacji od pracownika o rodzaju i miejscu świadczenia pracy. O aktualności badań decyduje też kontynuacja pracy w tym samym zakładzie, jak również zakres i rodzaj wykonywanych czynności na stanowisku pracy.

Oznacza to, że w świetle obowiązujących przepisów badania te są bezterminowe i nie ma konieczności ich cyklicznego powtarzania.

Badania będą obowiązkowe i powtarzane w razie kontaktu z osobami zakażonymi.

Szkolenie „Co kadrowa powinna wiedzieć o szkoleniach i badaniach lekarskich?”

Podczas tego szkolenia omawiam zagadnienia dotyczące badań lekarskich i łączę je z treścią EBOOKA. Odpowiadam na pytania, z którymi możesz mieć najwięcej problemów, które powodują wątpliwości, są nieoczywiste i wymagają wsparcia z linii orzecznictwa lub interpretacji urzędów.

Przygotowany przeze mnie spójny materiał w postaci nagrania szkolenia i opracowania jest praktycznym przewodnikiem, który ułatwi Ci poruszanie się po meandrach przepisów bhp: Kodeksu pracy jak i innych ustaw i rozporządzeń. 

Całość jest doskonałą podpowiedzią, jakich błędów unikać, by nie narazić się na kontrolę PIP lub jej negatywne konsekwencje.

Wpis na blogu nie stanowi porady prawnej. Artykuł odnosi się do ogólnej sytuacji prawnej, dlatego nie może stanowić rozwiązania dla indywidualnego problemu. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej konsultacji, zapraszam do kontaktu.

Prześlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze:

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!