Najefektywniejsza metoda nauki, czyli szkolenia online z każdego miejsca na świecie

3 - 5

godzin

nowe

przepisy

Praktyczne szkolenie z propozycjami rozwiązań i wzorami dokumentów.

Ustawa o sygnalistach – jak wdrożyć nowe przepisy w BIURZE RACHUNKOWYM I ZAKŁADACH SEKTORA PRYWATNEGO.

Dodatkowo otrzymasz gratis:

Wzory dokumentów + poradnik

o wartości 199.00 zł

365,04 zł netto / 449,00 zł brutto

Zapraszam Cię do udziału w szkoleniu, które odbędzie się 18 lipca 2024r. – start godz. 10.00 (przewidywany czas zakończenia 15.00).

Podczas spotkania „na żywo”  omówię praktyczne zastosowanie przepisów nowej ustawy o ochronie sygnalistów (Dz.U. poz 928) oraz nowych obowiązków pracodawców m.in w zakresie tworzenia procedur wewnętrznych wymaganych przepisami.

 

Biura rachunkowe, kancelarie prawne, doradztwa podatkowego oraz notarialne, instytucje finansowe, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, kantory, pośrednicy ubezpieczeniowi itp. – tj. podmioty wykonujące działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska są zobligowane do stosowania ustawy o sygnalistach – MUSZĄ wprowadzić regulacje wewnątrzzakładowe i umożliwić zgłaszanie naruszeń zgodnie z ustawą  !

 

Wszystkie biura rachunkowe – bez względu na ilość zatrudnianych osób będą musiały posiadać odpowiednie procedury oraz narzędzia.

 

Ile masz czasu na wdrożenie nowych przepisów?

Ustawa wchodzi w życie już 25 września 2024. a czas przygotowania dokumentacji i jej wdrożenia przypada na okres wakacji.

Pytania i wątpliwości mogą zacząć się mnożyć w miarę postępu prac wdrożeniowych – czy zdążysz?

Nowe przepisy wymagają nie tylko opracowania samej procedury, ale także wykonania całego szeregu obowiązków określonych w Ustawie, m.in. wybrania i przeszkolenia pracowników, którzy będą realizowali zadania w niej wskazane, czy podjęcia szeregu decyzji np. dotyczących kanałów przyjmowania zgłoszeń i dopuszczalności przyjmowania zgłoszeń anonimowych.

 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Jeśli czytasz o sygnalistach i nadal nie do końca wiesz o co chodzi pozwól, że wytłumaczę Ci wszystko szczegółowo.

 

Biorąc udział w szkoleniu  dowiesz się:

 •  kogo obowiązują nowe przepisy i czy na Twoim pracodawcy również spoczywają dodatkowe obowiązki,
 • kto może być sygnalistą, czy sygnalista jest chroniony przed zwolnieniem oraz czy musi ujawniać swoje dane osobowe,
 • o co chodzi, z tym procesem zgłaszania nieprawidłowości, w jaki sposób dokonać zgłoszenia,
 • czy przyjmować zgłoszenia anonimowe w zakładzie,
 • ile i jakie kanały przyjąć oraz czym różni się kanał wewnętrzny od zewnętrznego,
 • kto ma obsługiwać zgłoszenia, jaki zakres podmiotowy i przedmiotowy warto objąć procedurą i dlaczego,
 • w jaki sposób opracować dokumenty wewnątrzzakładowe,
 • co się stanie, gdy pracodawca nie zdąży wdrożyć procedur lub zrobi to źle.

 

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką nowych przepisów o ochronie sygnalistów.

 

W prostych słowach wyjaśnię zawiłości tej problematyki poczynając od zagadnień zgłoszeń dokonywanych przez sygnalistę po działania pracodawcy. Przeanalizujemy uprawnienia i obowiązki wynikające z ustawy jak i z zapisów wewnątrzzakładowych.

Pomogę dostosować regulamin zgłoszeń wewnętrznych do potrzeb Twojego zakładu i Twojego pracodawcy.

 

Wykorzystasz w tym celu WZORY otrzymane przed szkoleniem:

 • wzór procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych,
 • wzór procedury zgłoszeń wewnętrznych,
 • wzór informacji dla pracowników,
 • wzór rejestru,
 • GRATIS – poradnik –  Sygnalista w zakładzie pracy.

 

NIE CZEKAJ Z DECYZJĄ – NA MOICH SZKOLENIACH – LIMIT MIEJSC JEST OGRANICZONY !

Szczegółowy plan szkolenia:

1. Zakres stosowania nowej ustawy o ochronie sygnalistów

Rozwiń szczegóły

 • Na kogo ustawa nakłada obowiązki?
 • Rodzaje naruszeń – zgłoszeń.
 • Czy każdy pracodawca ma obowiązek przyjęcia zgłoszenia?
 • Kto ma obowiązek wdrożenia kanałów i procedur zgłaszania naruszeń?
 • Jak ustalić poziom zatrudnienia na potrzeby stosowania nowych przepisów?
 • Czy znaczenie ma liczba etatów, czy liczba osób zatrudnionych w zakładzie?
 • Czy do liczby zatrudnionych wlicza się zleceniobiorców i pracowników tymczasowych?
 • Kiedy zgłoszenie będzie podlegało rozpatrzeniu, a kiedy zostanie pozostawione bez rozpoznania?
 • Powierzenie funkcję przyjmowania zgłoszeń podmiotom trzecim.

2. Zgłaszający naruszenia (sygnalista) w biurze rachunkowym i innych zakładach sektora prywatnego.

Rozwiń szczegóły

 • Kto i w jakich okolicznościach może zostać sygnalistą?
 • „Anonimowy sygnalista” czy jest taka możliwość?
 • Poufność danych sygnalisty.
 • Dobra wiara sygnalisty – co oznacza?
 • Narzędzie komunikacji z sygnalistą.
 • Kiedy i na jakich zasadach sygnalista podlega ochronie?
 • Czy sygnalista podlega ochronie przed zwolnieniem?
 • Jakie są zakazane działania odwetowe?
 • Termin na przekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej.

3. Obowiązkowe i fakultatywne dokumentacja/procedury w zakładzie.

Rozwiń szczegóły

 • Obowiązki pracodawcy w zakresie procedur wewnętrznych.
 • Z kim należy skonsultować procedurę zgłoszeń wewnętrznych?
 • Jakie są zasady negocjacji procedury?
 • Jakie elementy zawrzeć w procedurze?
 • Konieczność wprowadzenia procedur zapewniających ochronę tożsamości: sygnalisty; potencjalnego „sprawcy” oraz osób trzecich, o których mowa w zgłoszeniu (np. świadków).
 • Czy musisz podpisać umowę z firmą zapewniającą bezpieczny kanał zgłaszania nieprawidłowości?

4. Zakres obowiązków do realizacji W BIURZE RACHUNKOWYM – najważniejsze zapisy, procedury, przeszkolenia pracowników …

Rozwiń szczegóły

 • Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń.
 • Wskazanie osoby odpowiedzialnej za odbieranie zgłoszeń.
 • Sposoby odbierania zgłoszeń, kanały.
 • Sposoby ochrony pracownika dokonującego zgłoszenia.
 • Zasady zachowania poufności w przypadku ujawnienia tożsamości sygnalisty, gdy jego tożsamość jest możliwa do ustalenia.
 • Rodzaj i charakter działań następczych podejmowanych po odebraniu zgłoszenia.
 • Określenia terminu usunięcia przez instytucje obowiązane danych osobowych zawartych w zgłoszeniach.
 • Prowadzenie rejestru zgłoszeń.

5. Wewnętrzny kanał zgłoszeń W ZAKŁADZIE – jak go założyć i kto ma go obsługiwać?

Rozwiń szczegóły

 • Praktyczne tworzenie kanału bezpiecznej dystrybucji informacji – co to oznacza i jak to zrobić?
 • Kto decyduje o rodzaju kanału dokonywania zgłoszeń zastosowanego w zakładzie, czy pracodawca może go wybrać samodzielnie?
 • Co może stanowić wewnętrzny kanał dokonywania zgłoszeń?
 • Adres mailowy, skrzynka na listy, odrębny nr telefonu, zewnętrzny portal – jaki kanał zgłoszeń wybrać?
 • Kto może być osobą obsługującą wewnętrzny kanał zgłaszania nieprawidłowości: kadrowiec, IOD, pracownik służby BHP, zleceniobiorca …?
 • Jakie wymagania musi spełniać osoba przyjmująca zgłoszenia?
 • Czy osoba przyjmująca zgłoszenia powinna odbyć szkolenie w zakresie obsługi zgłoszeń wewnętrznych?
 • Czy osoba przyjmująca zgłoszenia musi brać udział w jego rozpatrywaniu?

6. Obowiązki pracodawcy w stosunku do załogi (pracowników, zleceniobiorców, pracowników tymczasowych ...)

Rozwiń szczegóły

 • Jakie są zasady ogłoszenia załodze procedury?
 • Czy w aktach osobowych muszą być potwierdzenia zapoznania z tą procedurą?
 • Czy z procedurą trzeba zapoznawać osoby rekrutowane do organizacji?

7. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Rozwiń szczegóły

 • Odpowiedzi na pytania dostępne również w materiałach dla uczestników szkolenia.

Korzyści z udziału w szkoleniu

 

 • Przekonasz się, że można zrozumieć i zastosować nowe przepisy wykorzystując moje materiały i propozycje rozwiązań.
 • Zdobycie wiedzy i nowych umiejętności to przede wszystkim inwestycja w SIEBIE.  Nie warto kopiować gotowych regulaminów, procedur, polityk z innego zakładu – to szybka droga do negatywnych konsekwencji.
 • Po szkoleniu wprowadzisz skuteczne rozwiązania i dokumentację dostosowaną do Twojej firmy, jej możliwości tak, by skutecznie jej przestrzegać.
 • Unikniesz sankcji karnych za niewdrożenie lub niepoprawne wdrożenie nowych uregulowań oraz konsekwencji wizerunkowych związanych z brakiem właściwych procedur.

 

Wdrożenia obowiązków przewidzianych w ustawie o ochronie sygnalistów lepiej nie odkładać na później nie tylko z uwagi na wyzwania natury organizacyjnej. Za nieustanowienie procedury zgłoszeń wewnętrznych lub jej ustanowienie z istotnym naruszeniem wymogów grozi sankcja w postaci kary grzywny wynoszącej do 5000 zł.  Uniemożliwianie lub istotne utrudnianie dokonywania zgłoszeń sygnalistom może skutkować karą grzywny nawet do kwoty powyżej miliona złotych, ograniczeniem wolności lub pozbawieniem wolności.

 

Dokonując ZAKUPU  -  otrzymasz:

 

👩🏻‍💻 zagwarantowany udział w szkoleniu na „żywo” w dniu 18.07.2024r. (start godz. 10.00),

🙋‍♀️ możliwość czynnego udziału w szkoleniu – zadawanie pytań i konsultowanie zagadnień z prowadzącą szkolenie,

🖥️ dostęp do nagrania szkolenia na 12 miesięcy z możliwością WIELOKROTNEGO odtwarzania –  24h na dobę,

📑 wzory – do pobrania i samodzielnej edycji,

💻 prezentację wykorzystaną podczas szkolenia,

📜 certyfikat ukończenia szkolenia (wersja pdf.).

 

Jeśli chcesz dokonać zakupu ze środków publicznych (zwolnienie z VAT) napisz do nas maila. Wystawimy fakturę bez VAT.

W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres prawopracyprzykawie@gmail.com

Opłaciłem/am szkolenie i co dalej?

Dzień przed szkoleniem tj.17.07.2024r. - otrzymasz mail z linkiem na platformę ZOOM, gdzie w czwartek 18.07.2024r. odbędzie się szkolenie. Wcześniej, bo już po zakupie na mail zostały wysłane dane do logowania na platformę szkoleniową, gdzie dostępne będą wszystkie materiały (wzory, prezentacja i certyfikat oraz po szkoleniu jego nagranie) - ZACHOWAJ TEGO MAILA. W razie wątpliwości skontaktuj się ze mną mailowo: prawopracyprzykawie@gmail.com

Czy szkolenie jest na żywo czy to nagranie szkolenia?

To szkolenie jest na żywo (online). Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można zadawać pytania przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz mikrofon.

A co, jeśli zakupię dostęp a nie mogę być na szkoleniu?

Możesz napisać do mnie przed szkoleniem na adres: prawopracyprzykawie@gmail.com i dokonam zwrotu wpłaconej kwoty. Wystawiona zostanie faktura korekta. Jeśli zależy Ci na szkoleniu i dostępie do materiałów a nie mogłaś/eś być na szkoleniu wczasie rzeczywisty - pamiętaj, że możesz obejrzeć nagranie szkolenia i skorzystać ze wszystkich dostępnych materiałów. Nagranie szkolenia zostanie umieszczone na platformie, do której każdy uczestnik będzie miał dostęp przez 12 miesięcy. Dostęp do nagrania masz zagwarantowane w cenie.

Czy mogę kupić nagranie szkolenia i materiały?

Po edycji szkolenia "na żywo" materiał zostanie udostępniony w sklepie jako nagranie szkolenia wraz z załącznikami. Zakup tego pakietu będzie możliwy od 22.07.2024r. - jednak w cenie wyższej niż szkolenie "na żywo".

Czy mogę zakupić szkolenie zwolnione z VAT i z odroczonym terminem płatności ?

Oczywiście. Jeśli reprezentujesz podmiot, który finansuje udział w szkoleniu ze środków publicznych i jest zwolniony z VAT, proszę skontaktuj się ze mną mailowo: prawopracyprzykawie@gmail.com